Prvi stipendista firme Igumanov, Milica Djordjević diplomirala na mašinskom fakultetu univerziteta u Nišu 5.11.2018., na temu “povećanje energetske efikasnosti u zgradarstvu primenom obnovljivih izvora energije.“

Zahvaljujući saradnji firme “Igumanov” sa fondacijom “Dušan Pavlović” i Srpskim Centrom za Energetsku Efikasnost Milica je savršeno uklopila panelno podno grejanje i plafonsko hladjenje analizirajuci uticaj primene obnovljivih izvora na povećanu energetsku efikasnost zgrada. Tema master rada „POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U ZGRADARSTVU PRIMENOM OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE“ kod profesora Dejana Mitrovića, omogucila je Milici da predstavi niskotemperaturni sistem površinskog grejanja i hlađenja koji firma IGUMANOV uspešno projektuje i izvodi više od 12 godina. Milicin master rad je u stvari tekući projekat podnog grejanja i plafonskog hlađenja firme IGUMANOV.

Nakon odbrane master rada obišli smo zadužbinu Sime Igumanova,Bogosloviju u Nišu.

Sledeća Vest Prethodna Vest