IZABRANI STIPENDISTI!

December 29, 2017, 5:58 pm

blog-header-image responsive-img

Zahvaljujemo se svima koji su se kandidovali za stipendiju Fondacije Dušan Pavlović! 

Svi kandidati su pokazali izuzetno znanje i zainteresovanost za usavršavanje i dalju saradnju sa nama. 

Mi smo stipendije dodelili Milici Đorđević, studentu Niškog Univerziteta, i Danilu Stojanoviću, studentu Beogradskog Univerziteta. Ovim putem želimo, još jednom, da im čestitamo! 

Naši stipendisti su nas posetili 12.12.2017. godine, kada smo im uručili ugovore o stipendiranju. 

Tom prilikom smo ih detaljnije informisali o Fondaciji Dušan Pavlović , kao i o Srpskom Centru za Energetsku Efikasnost (www.scee.rs) i preduzeću Igumanov (www.igumanov.co.rs) u čijim prostorijama će se odvijati praksa i koji su za njih pripremili program obuke. 

Sledeća Vest