Zahvaljujemo se svima koji su se kandidovali za stipendiju Fondacije Dušan Pavlović!

Svi kandidati su pokazali izuzetno znanje i zainteresovanost za usavršavanje i dalju saradnju sa nama.

Stipendije smo dodelili Stefanu Živanoviću, učeniku Tehničke Škole Novi Beograd, i Mateji Dogandžiću, učeniku Dvanaeste Beogradske Gimnazije. Ovim putem želimo, još jednom, da im čestitamo!

Naši stipendisti su nas posetili 04.12.2018. godine, kada smo im uručili ugovore o stipendiranju.

Tom prilikom smo ih detaljnije informisali o Fondaciji Dušan Pavlović , kao i o Srpskom Centru za Energetsku Efikasnost (www.scee.rs) i preduzeću Igumanov (www.igumanov.co.rs) u čijim prostorijama će se odvijati praksa i koji su za njih pripremili program obuke.

Sledeća Vest Prethodna Vest